Jag har beställt tjänster från Bredband2, men får försändelser från A3. Varför?

A3 ansvarar för Bredband2:s logistik vad gäller vissa hårdvaror och därför står A3 som avsändare på postförsändelser och SMS-utskick.